SERVEI DE REVISTES DIGITALS FORA DE LÍNEA

La Universitat Autònoma de Barcelona ha patit un atac informàtic d’origen desconegut.

L’atac ha afectat, essencialment, el sistema de virtualització que allotja una gran part dels serveis corporatius i, per evitar-ne la propagació, ha estat necessari aturar la xarxa.
Amb la xarxa de la UAB inactiva, no es possible accedir als servidors de la sala on es troben les revistes del ReDi (revistes.uab.cat) i el servei està aturat.

Des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB s’ha actuat seguint el protocol establert per a aquests casos, d’una banda, aïllant les màquines infectades, i de l’altra, aplicant mesures preventives per evitar la propagació a sistemes no afectats.

Un cop s’hagin determinat en detall els mecanismes d’aquest atac, es procedirà a restablir el sistema de forma esglaonada, garantint la integritat dels serveis que es vagin recuperant.